I en artikkel i Aftenposten fra oktober 1967 heter det "Trysils turistsjef Martin Røkke er storoptimist når det gjelder Trysils muligheter som turiststed. Han setter uten å blunke Trysil som akse i en sirkel som tangerer navn som Stockholm, Gøteborg og Bergen.  Han forteller med varme om de tre store fjellområdene som er under utbygging for turistformål. Det er Fageråsen på nordsiden av Trysilfjellet og Trysil-Knuts fjellverden i nord-vestre del av kommunen, begges ut i privat regi. Endelig har man kommunens område Bittermarka nord for Trysil Innbygd." 

Klippet fra Aftenposten er med i historieheftet «Eventyret Trysilfjellet» som kom ut før jul i fjor og er gitt ut av Trysil skimuseum med  Roar Vingelsgaard som redaktør og bidragsyter. Vingelsgaard øser blant annet av sine store kunnskaper om ski og skihistorien i flere artikler og artiklene hans er svært leseverdige.

Heftet over 48 sider viser historien til 1980