• BLØTT: Vegen i Ljørdalen står under vann, og er 15 centimeter lavere enn fjorårets flom, og 20 centimeter lavere enn flommen i 1995.
  FOTO: TROND PEDERSEN
 • STENGT: Her ved Kansbekken har vegen vært stengt i perioder.
  FOTO: ARNE LUND
 • GRAVER: Vannet fra Trollfjordbekken har gravd unna fra vegbanen
  FOTO: ARNE LUND
 • ØDELAGT: Slik var det nederst i Bittermarkvegen. Den er også ødelagt andre steder.
  FOTO: ARNE LUND
 • FLOM: Jordene nord for Heggeriset står unde rvann.
  FOTO: ARNE LUND

Trysil/Engerdal: Torsdagens voldsomme regnvær utløste flomsakder på en rekke fylkesvegen og mindre veger. Periodevis har FV 26 vært stengt, og verst har det vært ved Kansbekken nederst i Grøvbakken. Her har vannet gravd seg under asfalten. Det samme har skjedd ved Trollfjordbekken ved Engersjøen.

I Røneset har Røåa gravd unna halve grunnen som en av hyttene står på, og uthuset på tomta tok vannte med ned i Engersjøen. Ute på sjøen ligger det også mange trær som vannmassene har tatt med seg fra bekker og åer.

Jordet står under vann mange plasser.

Tine kunne heller ikke hente melken på gårdene i deler av distriktet, og den måtte bare tømmes ut. Brukerne får likevel betaling for melka.

Flomvannet ser ut til å være på retur, men fredag morgen er det fortsatt noen stengte fylkesveger i søndre og midtre del av Østerdalen. Statens vegvesen har alt tilgjengelig mannskap ute for å gjenåpne vegene og inspisere skadene etter hvert som vannet trekker seg tilbake, melder Statens vegvesen.

Situasjonen i Sør-Østerdal:

- Vannstanden i Glomma er stabil og vannet har gått ned i sideelvene, sier seksjonsleder Ann-Kristin Rehder i Statens vegvesen. – Vi har tre stengte fylkesveger i dette området nå. Fv. 610 og fv. 611 i Åmot er helt stengt, og vi har ingen oversikt over skadeomfanget på disse vegene ennå, men det er skader flere steder. Fv. 607 i Åmot er stengt ved Deset, men vi håper å kunne åpne den igjen på formiddagen. Heldigvis gikk det bra med brua der.

Rendalen, Engerdal og Trysil:

I området lengst øst i Hedmark er fv. 26 fortsatt stengt mellom Jordet og Engerneset i Trysil, men Vegvesenet regner med at den vil bli åpnet i løpet av dagen. Vegen har blitt gravd ut under dekket på ett punkt, men arbeidet med å utbedre skadene er i gang.

I tillegg til fv. 26 har disse fylkesvegene vært eller er stengt i dette området:

• Fv. 581 i Trysil/Engerdal: Helt stengt inntil videre. Det er skade på tre ulike steder, blant annet ei stor stikkrenne som er helt ødelagt.

Fv. 654 til Elgå i Engerdal: Stengt for kjøretøy over 3,5 tonn, men kjørbar for personbiler.

Fv. 562 i Trysil: Er åpnet igjen. Noen mindre skader har blitt reparert i natt.

Fv. 572 Trysil: Delvis stengt ca. ei mil nord for Innbygda, men åpen i ett kjørefelt.

Nordre Hedmarken:

- Alle vegene i denne delen av fylket er åpne nå, sier Ann-Kristin Rehder. – Det er fortsatt høy vannføring i Brumunda og Flagstad-elva, så arbeidet med å utbedre vegene som har blitt skadet av flomvann fra disse elvene har ikke kommet i gang ennå.

Fire fylkesveger i Ringsaker har redusert framkommelighet:

Fv. 7 i Mesnali-området

Fv. 48

Fv. 49

Fv. 51

Ingen skader lengst i nord og sør

- I Nord-Østerdalen, på søndre Hedmarken og i Kongsvinger er det foreløpig ikke meldt om skader på vegnettet pga. flommen i går og i natt, forteller Rehder. – Det er heldigvis ikke varslet mer regn i noen deler av Hedmark de kommende dagene, men Statens vegvesen og entreprenørene som jobber for oss overvåker situasjonen nøye. Når vi får oversikt over skader på vegene som vi har ansvaret for, setter vi i gang med utbedringer så fort det er mulig.