TRYSIL: Den energiske læreren fra Søbakken skole var en av flere som var i ilden på oppvekstkonferansen til regionrådet i Sør-Østerdal i Hagelund torsdag. Den samlet deltaker fra alle fem kommunene. Også kommunestyrene var invitert. Det var også FAU- representanter, tillitsvalgte og leder i skolene og barnehagene. Det gjaldt både private og offentlige skoler og barnehager.

Læringslyst som prosjekt er over etter tre år. Nå er det ført over på barnehagen og heter Lek gir læring. Skolefaglig rådgiver Monica Bekkelien i Elverum fortalte at skolene skårer bedre i nasjonale prøver. Kommunene i Sør-Østerdal har kjøpt Drammen kommunes læreplaner og tilpasset dem lokale forhold i Sør-Østerdal.

Bekkelien sa at alle skoler har en superlærer, men ikke alle lærere er superlærere. Mye kan også skyldes flaks og uflaks når en får en lærer, og prosjektet har tatt mål av seg å redusere graden av uflaks og flaks.

– Forutsigbarhet er et nøkkelord, mener Sussan Nysveen. Hun har nå en 2. klasse med 26 elever og der fins alle nivåer. Det kan være ganske heavy, sa Nysveen og framhevet også elevpåvirkning som viktig.