Søre Osen: Planene om å utvide ammekufjøset er ikke nye, og det lå til rette for å gyve på for to år sia. Da ble Per kreftsjuk og bygginga lagt på is.

– Vi hadde kommet til en punkt der vi måtte ta et valg. Enten måtte vi slutte eller gjøre driften mer rasjonell, sier Per Hagebakken. Hadde han bare tenkt på seg sjøl, kunne han ha lent seg tilbake og bare drevet med det vesle han har.

Men Per har bestandig vært opptatt av at det han gir fra seg skal være bedre enn det han begynte med, og når det nå er klart at neste blad Hagebakken vil overta når den tida kommer, tok Per og Berit Hagebakken beslutningen om å bygge og sette seg i gjeld att.

Byggestart i juni

– Spaden stikkes i jorda 1. juni og fjøset skal stå klart i oktober, sier Per.

Det er snakk om et tilbygg på 286 kvadratmeter og etter driftsplanen økes besetningen fra 13 til 33 ammekyr. Det gis også rom for å ta inn ett eller to dyr i tillegg.

Bygget er kostnadsberegnet til 1,7 millioner kroner.

Delegert utvalg på landbruk har bevilget 340.000 kroner. Hagebakken har foreløpig ikke fått svar fra Innovasjon Norge som han har søkt om 500.000 kroner i støtte fra. Han tviler på at han får hele søknadsbeløpet, men håper på positivt svar. Svar er ventende hvilken dag som helst. Egeninnsatsen er verdt 300.000 kroner. Hagebakken har fått lånetilsagn på 560.000 kroner.

– Vi bygger sjøl. Det gjorde vi også med grisefjøset til Ola og det var på 1.000 kvadratmeter. 3. august 2011 begynte vi, og 1. desember var grisene på plass, sier Per Hagebakken.

Da som nå har han med eldstesønnen Frode. Frode har tatt seg permisjon for å være med faren å bygge ammekufjøs. Frode er fagarbeider i bygg og anlegg og jobber med det.

Neste generasjon

Like før spaden stikkes i jorda er arverekkefølgen sikret, men om det blir eldstesønnen Frode eller hans sønn igjen, Sondre, er ikke helt klart. Sondre har i hvert fall søkt Jønsberg til høsten, sier Per.

– Så om jeg driver i 10 år til er det kanskje barnebarnet som fortsetter på Hagebakken. Med tanke på rovdyr er Per Hagebakken spesielt glad for at det blir bygget et lukket fjøs som gjør det mulig å stenge inn dyra.

– Vi er ofte på tå hev for ulv, sier Hagebakken. Han ser også en fordel av å kunne ha inn dyra i den verste vårbløyta.

– Men det er ute dyra trives best. Sjøl om de har strø, vil de helst være ute. Det er bare ei ku eller to som trekker inn, sier han. Per Hagebakken ser også fordelen med at det blir bygd gjødselkjeller.

– Jeg var på kontroll på Rikshospitalet 12. mars og fikk beskjed om at jeg ikke trengte å komme tilbake. Jeg er friskmeldt, sier 60-åringen som plutselig ble mange år yngre. Heretter holder det med fastlegen.