TRYSIL: Både Trysil skolekorps og Nybergsund Jente- og guttekorps vil bestå som de gjør, men det er så små miljøer for aspirantene å starte i at de har bestemt seg for å etablere et Felleskorps fra høsten av, først og fremst for å gi aspirantene et korpstilbud tilpasset dem.

– Vi har hatt korps i skolen sammen med kulturskolen i to år, der alle tredjeklassinger får spille et instrument. Begge disse kullene inviteres til å bli med i Felleskorpset, forteller Hilde Nybrenna Evensen. Hun sier at også alle andre barn som spiller et instrument uten å være via Korps i skolen, også er velkommen.

Det blir Jaime Carizzo og Jon Ludvig Skarpmo som skal dirigere aspirantene. Det er også de som sammen med Ingvald Vangsnes Try har stått for undervisning i Korps i skolen.

Må bli flere

Det som er om å gjøre er å få rekruttert flere spillere til korpsene, som sliter med få medlemmer. I Trysil har det i vinter vært ti jenter som har spilt i korpset. Hvis aspirantkorpset blir en suksess vil det bety at det blir mange flere korpsmusikanter i Trysil om noen år.

Nybrenna Evensen har en drøm litt fram i tid om å etablere felleskorps for hele Trysil. Hun tror en slik storsatsing vil være avgjørende for korpsenes framtid.

– Men selv med felles korps vil det måtte dele seg slik at alle grender får korpsmusikk 17. mai, sier hun.

Trysil skolekorps har i år hatt to seminarer og avslutter sesongen med korpstur i juni og delta på stevne i Bærum.

Spille?

Barn som har lyst til å spille kan melde seg på enkelttimer hos Trysil kulturskole, og krysse av hvor hvilket korps de vil spille i. Barna som har spilt et år eller to får tilbud om å bli med i det nye korpset.

– Vi oppfordrer også voksne til å bli med og spille i skolekorpsene, sier Nybrenna Evensen.